This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Zpráva z RECYF 2022

Veronika Skalická

Pediatrická klinika FN Motol

Dne 9. 12. 2022 proběhlo v Grandium Hotelu Prague XI. Zasedání Registru pacientů s cystickou fibrózou RECYF 2022. Na úvod přivítal účastníky předseda mezioborové pracovní skupiny pro cystickou fibrózu při ČLS JEP MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. Následovala prezentace datamanagerky Českého registru cystické fibrózy Mgr. Aleny Bílkové z Centra cystické fibrózy FN Motol (CCF FNM) s údaji z...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu