This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 1/2023

Aktuality z klubového života pacientské organizace

Andrea Škaloudová

PR a marketing Klubu nemocných cystickou fibrózou, z. s.

Klub cystické fibrózy se v roce 2023 odrazil charitativní sportovní akcí Pokoř Everest na Lovoši. Jejím cílem bylo během či chůzí nastoupat co nejvíce výškových metrů, a přiblížit se tak k nejvyšší hoře světa Mount Everestu. Za každý takový metr pak putovala Klubu CF jedna koruna. Zdá se to málo, ale ve finále se vybrala krásná...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu