This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Colorectal News Czech edition

Datum vydání: 10/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Colorectal News si můžete přečíst rozhovor s profesorem Clausem-Henningem Köhnem, ve kterém popisuje změny, ke kterým došlo v posledních 10 letech v léčbě kolorektálního karcinomu, jak hodnotí cílenou léčbu tohoto onemocnění či jak přistupuje k vlastním pacientům. Dále zde najdete předběžné výsledky neintervenční sledovací studie u pacientů s KRAS-wt metastatickým kolorektálním karcinomem léčeným Erbituxem či zprávu z mezinárodních kongresů roku 2015 v indikaci metastatického kolorektálního karcinomu (ASCO GI, ASCO, WCGIC, ESMO) od MUDr. Radmily Lemstrové. Číslo uzavírá abstrakt o zkušenostech s cetuximabem v kombinaci s chemoterapií ve 2. linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po selhání cetuximabu v 1. linii a kazuistika popisující případ 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu kombinací režimu FOLFOX s cetuximabem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Eugen Kubala,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ 4. ročník / ISSN 1805-5400 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20864Komerce

Partneři projektu