This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Možnost hodnocení časné nádorové regrese v podmínkách běžné klinické praxe. Předběžné výsledky z neintervenční sledovací studie u pacientů s KRAS-wt mCRC léčených Erbituxem (RESECT)

Jindřich Fínek(1), Petr Barabáš(2), Ivana Březinová(3), Mahmud Gharibyar(4), Eugen Kubala(5), Igor Richter(6), Marcela Šedivá(7), Michal Vočka(8), Kateřina Zycháčková(4), Jan Bauer(9)

1 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
2 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.
3 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
4 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
5 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
6 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
7 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce
8 Komplexní onkologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2
9 emeritní docent 1. LF UK, Praha

Úvod Význam časné regrese metastatického postižení jako ukazatele citlivosti nádoru vůči podávané systémové léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byl potvrzen v několika klinických studiích.(1-7) Časná nádorová regrese při léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu byla v klinických studiích definována jako zmenšení rozsahu měřitelného metastatického postižení minimálně o 9,66 % v průběhu prvních 6 týdnů při léčbě 2. linie a nejméně o 20 % v průběhu prvních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu