This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Možnost hodnocení časné nádorové regrese v podmínkách běžné klinické praxe. Předběžné výsledky z neintervenční sledovací studie u pacientů s KRAS-wt mCRC léčených Erbituxem (RESECT)

Jindřich Fínek(1), Petr Barabáš(2), Ivana Březinová(3), Mahmud Gharibyar(4), Eugen Kubala(5), Igor Richter(6), Marcela Šedivá(7), Michal Vočka(8), Kateřina Zycháčková(4), Jan Bauer(9)

1 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
2 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.
3 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
4 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín
5 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
6 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
7 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce
8 Komplexní onkologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2
9 emeritní docent 1. LF UK, Praha

Úvod Význam časné regrese metastatického postižení jako ukazatele citlivosti nádoru vůči podávané systémové léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byl potvrzen v několika klinických studiích.(1-7) Časná nádorová regrese při léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu byla v klinických studiích definována jako zmenšení rozsahu měřitelného metastatického postižení minimálně o 9,66 % v průběhu prvních 6 týdnů při léčbě 2. linie a nejméně o 20 % v průběhu prvních...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu