This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Studii CALGB/SWOG 80405 není možné se studií FIRE-3 přímo srovnávat

Redakce

Colorectal News

V červnu navštívil Českou republiku prof. Claus-Henning Köhne z Oldenburgu, přední německý odborník na léčbu kolorektálního karcinomu. Jeho práce je spojena především s vývojem terapeutických postupů zacílených na receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). I když byl jeho program nabitý, našel si čas na krátký rozhovor.   Jak byste z pohledu klinika shrnul hlavní změny, ke kterým došlo v...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu