This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Studii CALGB/SWOG 80405 není možné se studií FIRE-3 přímo srovnávat

Redakce

Colorectal News

V červnu navštívil Českou republiku prof. Claus-Henning Köhne z Oldenburgu, přední německý odborník na léčbu kolorektálního karcinomu. Jeho práce je spojena především s vývojem terapeutických postupů zacílených na receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). I když byl jeho program nabitý, našel si čas na krátký rozhovor.   Jak byste z pohledu klinika shrnul hlavní změny, ke kterým došlo v...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu