This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Studii CALGB/SWOG 80405 není možné se studií FIRE-3 přímo srovnávat

Redakce

Colorectal News

V červnu navštívil Českou republiku prof. Claus-Henning Köhne z Oldenburgu, přední německý odborník na léčbu kolorektálního karcinomu. Jeho práce je spojena především s vývojem terapeutických postupů zacílených na receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). I když byl jeho program nabitý, našel si čas na krátký rozhovor.   Jak byste z pohledu klinika shrnul hlavní změny, ke kterým došlo v...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu