This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Studii CALGB/SWOG 80405 není možné se studií FIRE-3 přímo srovnávat

Redakce

Colorectal News

V červnu navštívil Českou republiku prof. Claus-Henning Köhne z Oldenburgu, přední německý odborník na léčbu kolorektálního karcinomu. Jeho práce je spojena především s vývojem terapeutických postupů zacílených na receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). I když byl jeho program nabitý, našel si čas na krátký rozhovor.   Jak byste z pohledu klinika shrnul hlavní změny, ke kterým došlo v...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu