This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Zásadní data z mezinárodních kongresů v roce 2015 v indikaci mCRC

Radmila Lemstrová

Onkologická klinika FNOL a LFUP

Úvod Celosvětově se kolorektální karcinom řadí mezi 3. nejčastější nádorová onemocnění.(1) Jeho problematika zůstává v popředí zájmu řady odborníků nejen z oblasti onkologie. Přibližně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu metastatické nemoci a u 50 % pacientů s primárně lokálně léčitelným onemocněním dochází později k vývoji vzdálených metastáz. Pětileté přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) nepřekračuje 10 %. Základním managementem v terapii mCRC je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu