This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Zásadní data z mezinárodních kongresů v roce 2015 v indikaci mCRC

Radmila Lemstrová

Onkologická klinika FNOL a LFUP

Úvod Celosvětově se kolorektální karcinom řadí mezi 3. nejčastější nádorová onemocnění.(1) Jeho problematika zůstává v popředí zájmu řady odborníků nejen z oblasti onkologie. Přibližně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu metastatické nemoci a u 50 % pacientů s primárně lokálně léčitelným onemocněním dochází později k vývoji vzdálených metastáz. Pětileté přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) nepřekračuje 10 %. Základním managementem v terapii mCRC je...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu