This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Zásadní data z mezinárodních kongresů v roce 2015 v indikaci mCRC

Radmila Lemstrová

Onkologická klinika FNOL a LFUP

Úvod Celosvětově se kolorektální karcinom řadí mezi 3. nejčastější nádorová onemocnění.(1) Jeho problematika zůstává v popředí zájmu řady odborníků nejen z oblasti onkologie. Přibližně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu metastatické nemoci a u 50 % pacientů s primárně lokálně léčitelným onemocněním dochází později k vývoji vzdálených metastáz. Pětileté přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) nepřekračuje 10 %. Základním managementem v terapii mCRC je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu