This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Zásadní data z mezinárodních kongresů v roce 2015 v indikaci mCRC

Radmila Lemstrová

Onkologická klinika FNOL a LFUP

Úvod Celosvětově se kolorektální karcinom řadí mezi 3. nejčastější nádorová onemocnění.(1) Jeho problematika zůstává v popředí zájmu řady odborníků nejen z oblasti onkologie. Přibližně 25 % pacientů je diagnostikováno již ve stadiu metastatické nemoci a u 50 % pacientů s primárně lokálně léčitelným onemocněním dochází později k vývoji vzdálených metastáz. Pětileté přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) nepřekračuje 10 %. Základním managementem v terapii mCRC je...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu