This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Rozhodování

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Každá historická doba v medicíně má své přednosti, platí v ní určitý řád. Je to proto, že nás při rozhodování vyzývají pouhé dvě možnosti, ano, či ne. Máme-li k dispozici jediné antibiotikum, penicilin, podáme je, či ne. Máme-li k léčbě kolorektálního karcinomu k dispozici pouze 5-fluorouracil, podáme jej, či ne.   Tyto úžasné časy, kdy rozhodnutí leží pouze na bystrosti našeho...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu