This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Rozhodování

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Každá historická doba v medicíně má své přednosti, platí v ní určitý řád. Je to proto, že nás při rozhodování vyzývají pouhé dvě možnosti, ano, či ne. Máme-li k dispozici jediné antibiotikum, penicilin, podáme je, či ne. Máme-li k léčbě kolorektálního karcinomu k dispozici pouze 5-fluorouracil, podáme jej, či ne.   Tyto úžasné časy, kdy rozhodnutí leží pouze na bystrosti našeho...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu