This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Rozhodování

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Každá historická doba v medicíně má své přednosti, platí v ní určitý řád. Je to proto, že nás při rozhodování vyzývají pouhé dvě možnosti, ano, či ne. Máme-li k dispozici jediné antibiotikum, penicilin, podáme je, či ne. Máme-li k léčbě kolorektálního karcinomu k dispozici pouze 5-fluorouracil, podáme jej, či ne.   Tyto úžasné časy, kdy rozhodnutí leží pouze na bystrosti našeho...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu