This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Rozhodování

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň

Každá historická doba v medicíně má své přednosti, platí v ní určitý řád. Je to proto, že nás při rozhodování vyzývají pouhé dvě možnosti, ano, či ne. Máme-li k dispozici jediné antibiotikum, penicilin, podáme je, či ne. Máme-li k léčbě kolorektálního karcinomu k dispozici pouze 5-fluorouracil, podáme jej, či ne.   Tyto úžasné časy, kdy rozhodnutí leží pouze na bystrosti našeho...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu