This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Cetuximab v kombinaci s chemoterapií ve druhé linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po selhání cetuximabu v první linii – zkušenosti jednoho centra

Michal Vočka, Luboš Petruželka, Libor Staněk

Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic

ASCO Annual Meeting 2015, abstract e14678 Podání kombinace chemoterapie a cílené léčby u pacientů s mCRC vedlo k prodloužení celkového přežití (OS) i času do progrese (PFS). K dispozici je v současné době pět monoklonálních protilátek: cetuximab, panitumumab, bevacizumab, aflibercept a nově ramucirumab. Zatímco podání bevacizumabu není zatím omezeno při neznalosti biomarkerového prediktoru, cetuximab a panitumumab je možné aplikovat pouze v případě nemutovaných genů RAS v nádorové...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu