This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Cetuximab v kombinaci s chemoterapií ve druhé linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po selhání cetuximabu v první linii – zkušenosti jednoho centra

Michal Vočka, Luboš Petruželka, Libor Staněk

Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic

ASCO Annual Meeting 2015, abstract e14678 Podání kombinace chemoterapie a cílené léčby u pacientů s mCRC vedlo k prodloužení celkového přežití (OS) i času do progrese (PFS). K dispozici je v současné době pět monoklonálních protilátek: cetuximab, panitumumab, bevacizumab, aflibercept a nově ramucirumab. Zatímco podání bevacizumabu není zatím omezeno při neznalosti biomarkerového prediktoru, cetuximab a panitumumab je možné aplikovat pouze v případě nemutovaných genů RAS v nádorové...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu