This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Cetuximab v kombinaci s chemoterapií ve druhé linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po selhání cetuximabu v první linii – zkušenosti jednoho centra

Michal Vočka, Luboš Petruželka, Libor Staněk

Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic

ASCO Annual Meeting 2015, abstract e14678 Podání kombinace chemoterapie a cílené léčby u pacientů s mCRC vedlo k prodloužení celkového přežití (OS) i času do progrese (PFS). K dispozici je v současné době pět monoklonálních protilátek: cetuximab, panitumumab, bevacizumab, aflibercept a nově ramucirumab. Zatímco podání bevacizumabu není zatím omezeno při neznalosti biomarkerového prediktoru, cetuximab a panitumumab je možné aplikovat pouze v případě nemutovaných genů RAS v nádorové...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu