This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Cetuximab v kombinaci s chemoterapií ve druhé linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) po selhání cetuximabu v první linii – zkušenosti jednoho centra

Michal Vočka, Luboš Petruželka, Libor Staněk

Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic

ASCO Annual Meeting 2015, abstract e14678 Podání kombinace chemoterapie a cílené léčby u pacientů s mCRC vedlo k prodloužení celkového přežití (OS) i času do progrese (PFS). K dispozici je v současné době pět monoklonálních protilátek: cetuximab, panitumumab, bevacizumab, aflibercept a nově ramucirumab. Zatímco podání bevacizumabu není zatím omezeno při neznalosti biomarkerového prediktoru, cetuximab a panitumumab je možné aplikovat pouze v případě nemutovaných genů RAS v nádorové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu