This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Léčba 1. linie mCRC kombinací FOLFOX + cetuximab – případ dlouhodobé PR u prognosticky nepříznivého onemocnění

David Šulc, Jana Pukyová, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn V klinické kazuistice je prezentována role cetuximabu v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií, kdy byla u pacienta dosažena částečná odpověď nádorového onemocnění. Uvedený případ potvrzuje účinnost léčby cetuximabem u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem za předpokladu nemutovaného genu RAS. Jedná se o cílenou biologickou léčbu, která patří do standardů personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Klíčová slova: cetuximab,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu