This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Léčba 1. linie mCRC kombinací FOLFOX + cetuximab – případ dlouhodobé PR u prognosticky nepříznivého onemocnění

David Šulc, Jana Pukyová, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn V klinické kazuistice je prezentována role cetuximabu v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií, kdy byla u pacienta dosažena částečná odpověď nádorového onemocnění. Uvedený případ potvrzuje účinnost léčby cetuximabem u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem za předpokladu nemutovaného genu RAS. Jedná se o cílenou biologickou léčbu, která patří do standardů personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Klíčová slova: cetuximab,...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu