This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Léčba 1. linie mCRC kombinací FOLFOX + cetuximab – případ dlouhodobé PR u prognosticky nepříznivého onemocnění

David Šulc, Jana Pukyová, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn V klinické kazuistice je prezentována role cetuximabu v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií, kdy byla u pacienta dosažena částečná odpověď nádorového onemocnění. Uvedený případ potvrzuje účinnost léčby cetuximabem u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem za předpokladu nemutovaného genu RAS. Jedná se o cílenou biologickou léčbu, která patří do standardů personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Klíčová slova: cetuximab,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu