This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2015 Czech edition

Léčba 1. linie mCRC kombinací FOLFOX + cetuximab – případ dlouhodobé PR u prognosticky nepříznivého onemocnění

David Šulc, Jana Pukyová, Martina Chodacká

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.

Souhrn V klinické kazuistice je prezentována role cetuximabu v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií, kdy byla u pacienta dosažena částečná odpověď nádorového onemocnění. Uvedený případ potvrzuje účinnost léčby cetuximabem u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem za předpokladu nemutovaného genu RAS. Jedná se o cílenou biologickou léčbu, která patří do standardů personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Klíčová slova: cetuximab,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu