This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 3/2023

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 10/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 42

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První článek představuje praktické tipy a triky, jak maximalizovat efekt nových možností intermitentně skenovaného senzoru Libre 2, který byl letos rozšířen o výstrahy a propojení s inzulinovými pery. Léčbě diabetiků 2. typu pomocí inzulinové pumpy se věnuje text předkládající souhrn současných zkušeností a vize do budoucna – zařízení designovaná přímo pro tuto skupinu pacientů. Následující článek je o posledním přírůstku do portfolia hybridních smyček, algoritmu CamAPS s pumpou Ypsomed. Podrobně popisuje jednotlivé funkce systému se zdůrazněním odlišností proti konkurenčním produktům. Předposlední text se snaží odpovědět na složitou otázku, jak pomoci pacientům vybrat správnou hybridní smyčku. O tom, že obyčejné inzulinové pero, které v letošním roce oslavilo 38. výročí, lze doplnit o moderní technologie a vytvořit z něj nástroj pro zvýšení bezpečnosti pacientů a informovanosti lékařů, pojednává článek v tomto čísle poslední.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 6. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu