This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Hybridní uzavřený okruh mylife CamAPS FX – algoritmus s českou stopou

Do Quoc Dat

3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Hybridní uzavřené okruhy se vyznačují kombinací automatického podávání inzulinu, který je řízený algoritmem, a manuálními bolusy během jídla. Při správném používání tyto systémy nabízejí lepší kontrolu glykemie a nižší riziko hypoglykemie, a tudíž představují nejpokročilejší způsob podávání inzulinu dostupný pro pacienty s diabetem 1. typu. Jedním z těchto systémů je i nejnovější přírůstek na...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu