This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Hybridní uzavřený okruh mylife CamAPS FX – algoritmus s českou stopou

Do Quoc Dat

3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Hybridní uzavřené okruhy se vyznačují kombinací automatického podávání inzulinu, který je řízený algoritmem, a manuálními bolusy během jídla. Při správném používání tyto systémy nabízejí lepší kontrolu glykemie a nižší riziko hypoglykemie, a tudíž představují nejpokročilejší způsob podávání inzulinu dostupný pro pacienty s diabetem 1. typu. Jedním z těchto systémů je i nejnovější přírůstek na...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu