This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Chytrá inzulinová pera v ambulantní praxi, aktuálně dostupná v České republice

Jana Urbanová 1, Jozefína Štefánková 2, Ludmila Brunerová 3, Jan Brož 3

1 Diabetologické centrum, Interní klinika Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
2 Diabetologická a interní ambulance, StefaMed, s.r.o., Hradec Králové
3 Interní klinika Fakultní Nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

Souhrn Léčba diabetu doznala v posledních několika letech mnoha zásadních změn, zejména na poli kontroly glykemie pomocí kontinuální monitorace glykemie (continuous glucose monitoring – CGM) a subkutánního podávání inzulinu. V současné době je možné využít vedle inzulinových pump s hybridním uzavřeným systémem automatického dávkování inzulinu též tzv. chytrá (smart) pera. Tato pera na malém displeji...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu