This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Chytrá inzulinová pera v ambulantní praxi, aktuálně dostupná v České republice

Jana Urbanová 1, Jozefína Štefánková 2, Ludmila Brunerová 3, Jan Brož 3

1 Diabetologické centrum, Interní klinika Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
2 Diabetologická a interní ambulance, StefaMed, s.r.o., Hradec Králové
3 Interní klinika Fakultní Nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

Souhrn Léčba diabetu doznala v posledních několika letech mnoha zásadních změn, zejména na poli kontroly glykemie pomocí kontinuální monitorace glykemie (continuous glucose monitoring – CGM) a subkutánního podávání inzulinu. V současné době je možné využít vedle inzulinových pump s hybridním uzavřeným systémem automatického dávkování inzulinu též tzv. chytrá (smart) pera. Tato pera na malém displeji...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu