This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Intermitentně skenovaná kontinuální monitorace – jak maximalizovat profit z Libre 2

Martina Breburdová

I. interní klinika FN Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni UK

Souhrn Používání senzorů intermitentně skenované kontinuální monitorace FreeStyle Libre u pacientů s diabetes mellitus 1. typu se v české diabetologii stalo de facto rutinní záležitostí již před několika lety. V této práci bych vás ráda seznámila s novinkami týkajícími se senzorové technologie isCGM, které přinesl uplynulý rok. Nejzásadnější je jistě nová generace senzoru s možností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu