This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Výběr inzulinové pumpy podle typologie pacienta

Ondřej Vrtal

Diabetologické centrum, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Souhrn Moderní spojení inzulinových pump s kontinuální monitorací glukózy do hybridní uzavřené smyčky představuje velmi účinnou metodu léčby diabetes mellitus, zejména 1. typu. Tato terapie vede k výborné kompenzaci nemoci, velmi často s menší časovou náročností pro naše pacienty. Na trhu je ovšem již větší množství rozdílných přístrojů, proto zdravotníci a pacienti stojí před rozhodnutím,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu