This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Editorial

Michal Krčma

I. interní klinika FN Plzeň

Milé čtenářky, milí čtenáři,   poslední dobou pozoruji, že poslední technologický hit, který prostoupil řadou oborů – umělá inteligence (AI) – se dostala na trajektorii, kterou sledují v podstatě všechny nové myšlenky. Po vlně nekritického nadšení, kterou zlí jazykové označují jako „Mount Stupid“, kdy jsme si malovali, co vše za nás AI vykoná, se dostáváme do údolí zoufalství, kdy hlasy...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu