This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Má inzulinová pumpa své místo u 2. typu diabetu?

Barbora Pavlíková

I. interní klinika, FN Plzeň
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Souhrn Léčba inzulinovou pumpou je u diabetes mellitus 1. typu dnes považována za standardní. Má ale smysl zvažovat ji i u nemocných s 2. typem diabetu? V první části článku jsou předložena nejvýznamnější dostupná data týkající se přínosu léčby inzulinovou pumpou u diabetes mellitus 2. typu. Další prostor je věnován specifickým skupinám pacientů, kteří mohou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu