This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 3/2023

Má inzulinová pumpa své místo u 2. typu diabetu?

Barbora Pavlíková

I. interní klinika, FN Plzeň
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Souhrn Léčba inzulinovou pumpou je u diabetes mellitus 1. typu dnes považována za standardní. Má ale smysl zvažovat ji i u nemocných s 2. typem diabetu? V první části článku jsou předložena nejvýznamnější dostupná data týkající se přínosu léčby inzulinovou pumpou u diabetes mellitus 2. typu. Další prostor je věnován specifickým skupinám pacientů, kteří mohou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu