This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 11/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete v přehledovém článku od kolektivu autorů v čele s prof. MUDr. Janou Skřičkovou, CSc., odpovědi na otázky, jak provádět bronchoalveolární laváž, jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu nebo jak interpretovat nálezy v bronchoalveolární tekutině. Dění na XIX. kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti shrnuli MUDr. Jan Haber, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., a MUDr. Naďa Mallátová. Co se dělo na TIMM 2015, přiblížila MUDr. Naďa Mallátová, zápisky z kongresu ECCMID 2015 přidal prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., a o kongresu KMINE referovala MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D. Aktuální informace o úhradách za zdravotní péči zpracoval Ing. Jaroslav Duba. Nechybí ani zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz, Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-4212 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu