This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Plicní aspergilové syndromy

Jan Haber(1), Martina Vašáková(2), Naďa Mallátová(3)

1 I. int. klinika-klinika hematologie, 1. LF UK Praha a VFN Praha
2 Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Krč, Praha
3 Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 17.-19. června 2015 proběhl v brněnském hotelu Voroněž XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS a SPFS). Prezidentem kongresu byl předseda výboru ČPFS, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., v čele organizačního výboru byla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Brna. Oba profesoři se také účastnili sekce „Respirační infekce“, prof. Kolek jako předsedající, prof. Skřičková sekci zahájila první přednáškou o metodice a správném provádění bronchoalveolární laváže...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu