This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Plicní aspergilové syndromy

Jan Haber(1), Martina Vašáková(2), Naďa Mallátová(3)

1 I. int. klinika-klinika hematologie, 1. LF UK Praha a VFN Praha
2 Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Krč, Praha
3 Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 17.-19. června 2015 proběhl v brněnském hotelu Voroněž XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS a SPFS). Prezidentem kongresu byl předseda výboru ČPFS, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., v čele organizačního výboru byla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Brna. Oba profesoři se také účastnili sekce „Respirační infekce“, prof. Kolek jako předsedající, prof. Skřičková sekci zahájila první přednáškou o metodice a správném provádění bronchoalveolární laváže...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu