This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Plicní aspergilové syndromy

Jan Haber(1), Martina Vašáková(2), Naďa Mallátová(3)

1 I. int. klinika-klinika hematologie, 1. LF UK Praha a VFN Praha
2 Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Krč, Praha
3 Laboratoř lékařské parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.

Ve dnech 17.-19. června 2015 proběhl v brněnském hotelu Voroněž XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS a SPFS). Prezidentem kongresu byl předseda výboru ČPFS, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., v čele organizačního výboru byla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Brna. Oba profesoři se také účastnili sekce „Respirační infekce“, prof. Kolek jako předsedající, prof. Skřičková sekci zahájila první přednáškou o metodice a správném provádění bronchoalveolární laváže...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu