This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči (Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)

Jaroslav Duba

OAKS Consulting s.r.o., Praha

Úvod 18. 9. 2015 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci hlavní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016 a informoval o stavu přípravy její finální verze. Dle sdělení ministra by úhradová vyhláška pro rok 2016 měla přinést navýšení prostředků na platy zdravotníků, kdy by u poskytovatelů lůžkové péče mělo dojít k navýšení paušální úhrady o 2,5 %, což dle ministerstva umožňuje 5% růst tarifních...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu