This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči (Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)

Jaroslav Duba

OAKS Consulting s.r.o., Praha

Úvod 18. 9. 2015 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci hlavní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016 a informoval o stavu přípravy její finální verze. Dle sdělení ministra by úhradová vyhláška pro rok 2016 měla přinést navýšení prostředků na platy zdravotníků, kdy by u poskytovatelů lůžkové péče mělo dojít k navýšení paušální úhrady o 2,5 %, což dle ministerstva umožňuje 5% růst tarifních...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu