This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči (Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)

Jaroslav Duba

OAKS Consulting s.r.o., Praha

Úvod 18. 9. 2015 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci hlavní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016 a informoval o stavu přípravy její finální verze. Dle sdělení ministra by úhradová vyhláška pro rok 2016 měla přinést navýšení prostředků na platy zdravotníků, kdy by u poskytovatelů lůžkové péče mělo dojít k navýšení paušální úhrady o 2,5 %, což dle ministerstva umožňuje 5% růst tarifních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu