This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči (Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)

Jaroslav Duba

OAKS Consulting s.r.o., Praha

Úvod 18. 9. 2015 představil ministr zdravotnictví na tiskové konferenci hlavní změny v úhradové vyhlášce pro rok 2016 a informoval o stavu přípravy její finální verze. Dle sdělení ministra by úhradová vyhláška pro rok 2016 měla přinést navýšení prostředků na platy zdravotníků, kdy by u poskytovatelů lůžkové péče mělo dojít k navýšení paušální úhrady o 2,5 %, což dle ministerstva umožňuje 5% růst tarifních...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu