This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Ve dnech 28.-30. 5. 2015 se uprostřed krásné valašské přírody, v Horském hotelu Soláň, konalo již 19. pracovní setkání „Antibiotická politika“.   Odborný program pracovního setkání byl tentokrát zaměřen na aktuální mikrobiologickou problematiku, beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně, echinokandiny v léčbě mykotických infekcí a infekce močových cest.   Program byl tradičně garantován týmem vedeným děkanem LF UP v Olomouci,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu