This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Ve dnech 28.-30. 5. 2015 se uprostřed krásné valašské přírody, v Horském hotelu Soláň, konalo již 19. pracovní setkání „Antibiotická politika“.   Odborný program pracovního setkání byl tentokrát zaměřen na aktuální mikrobiologickou problematiku, beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně, echinokandiny v léčbě mykotických infekcí a infekce močových cest.   Program byl tradičně garantován týmem vedeným děkanem LF UP v Olomouci,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu