This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Ve dnech 28.-30. 5. 2015 se uprostřed krásné valašské přírody, v Horském hotelu Soláň, konalo již 19. pracovní setkání „Antibiotická politika“.   Odborný program pracovního setkání byl tentokrát zaměřen na aktuální mikrobiologickou problematiku, beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně, echinokandiny v léčbě mykotických infekcí a infekce močových cest.   Program byl tradičně garantován týmem vedeným děkanem LF UP v Olomouci,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu