This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Ve dnech 28.-30. 5. 2015 se uprostřed krásné valašské přírody, v Horském hotelu Soláň, konalo již 19. pracovní setkání „Antibiotická politika“.   Odborný program pracovního setkání byl tentokrát zaměřen na aktuální mikrobiologickou problematiku, beta-laktamová antibiotika, jejich možnosti a limitace v současné medicíně, echinokandiny v léčbě mykotických infekcí a infekce močových cest.   Program byl tradičně garantován týmem vedeným děkanem LF UP v Olomouci,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu