This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Co si máme představit pod pojmem „lidské tělo“? Vědecké objevy učiněné ve 20. století vytvořily představu, že lidské tělo je tvořeno souborem buněk, které všechny pocházejí z oplozeného vajíčka a přes rozdílnou morfologii obsahují stejnou genetickou výbavu. Tato představa se nyní, počátkem 21. století, jeví jako neudržitelná. Víme už, že v lidském těle je kromě cca 1013 eukaryotických buněk...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu