This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Co si máme představit pod pojmem „lidské tělo“? Vědecké objevy učiněné ve 20. století vytvořily představu, že lidské tělo je tvořeno souborem buněk, které všechny pocházejí z oplozeného vajíčka a přes rozdílnou morfologii obsahují stejnou genetickou výbavu. Tato představa se nyní, počátkem 21. století, jeví jako neudržitelná. Víme už, že v lidském těle je kromě cca 1013 eukaryotických buněk...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu