This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Co si máme představit pod pojmem „lidské tělo“? Vědecké objevy učiněné ve 20. století vytvořily představu, že lidské tělo je tvořeno souborem buněk, které všechny pocházejí z oplozeného vajíčka a přes rozdílnou morfologii obsahují stejnou genetickou výbavu. Tato představa se nyní, počátkem 21. století, jeví jako neudržitelná. Víme už, že v lidském těle je kromě cca 1013 eukaryotických buněk...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu