This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Co si máme představit pod pojmem „lidské tělo“? Vědecké objevy učiněné ve 20. století vytvořily představu, že lidské tělo je tvořeno souborem buněk, které všechny pocházejí z oplozeného vajíčka a přes rozdílnou morfologii obsahují stejnou genetickou výbavu. Tato představa se nyní, počátkem 21. století, jeví jako neudržitelná. Víme už, že v lidském těle je kromě cca 1013 eukaryotických buněk...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu