This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

s nadcházejícím podzimem se vám do rukou dostává další číslo Antiinfectives News, které je tentokrát určeno opravdu široké odborné veřejnosti. Již tradičně jsou zde zmíněny zprávy z kongresů, ať z pneumologicko-ftizeologického, který se konal v Brně, či z tradičního mikrobiologicko-infektologického setkání na Soláni, tak především ze 7. mezinárodního setkání mykologů v Lisabonu. Ve zprávě MUDr. N. Mallátová shrnuje nejpodstatnější sdělení, která...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu