This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

s nadcházejícím podzimem se vám do rukou dostává další číslo Antiinfectives News, které je tentokrát určeno opravdu široké odborné veřejnosti. Již tradičně jsou zde zmíněny zprávy z kongresů, ať z pneumologicko-ftizeologického, který se konal v Brně, či z tradičního mikrobiologicko-infektologického setkání na Soláni, tak především ze 7. mezinárodního setkání mykologů v Lisabonu. Ve zprávě MUDr. N. Mallátová shrnuje nejpodstatnější sdělení, která...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu