This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Vážení a milí čtenáři,

Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

s nadcházejícím podzimem se vám do rukou dostává další číslo Antiinfectives News, které je tentokrát určeno opravdu široké odborné veřejnosti. Již tradičně jsou zde zmíněny zprávy z kongresů, ať z pneumologicko-ftizeologického, který se konal v Brně, či z tradičního mikrobiologicko-infektologického setkání na Soláni, tak především ze 7. mezinárodního setkání mykologů v Lisabonu. Ve zprávě MUDr. N. Mallátová shrnuje nejpodstatnější sdělení, která...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu