This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Jak provádět bronchoalveolární laváž (BAL), jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu (BALT) a jak interpretovat nálezy v BALT

Jana Skřičková(1), Marcela Tomíšková(1), Vladimír Herout(1), Jana Bouchnerová(1), Jiří Mayer(2), Zdeněk Ráčil(2)

1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
2 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Stále častěji je v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných a i u nozokomiálních pneumonií indikováno bronchoskopické vyšetření s následným vyšetřením odebraného materiálu. V průběhu bronchoskopie mohou být za účelem diagnostiky infekčního postižení plic provedeny transbronchiální punkce, transbronchiální plicní biopsie, kartáčové odběry, aspirace z trachey a bronchů, bronchiální výplachy a bronchoalveolární laváž (BAL) s následným vyšetřením bronchoalveolární tekutiny (BALT). Bronchoalveolární laváž (BAL) byla nejprve používána...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu