This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Jak provádět bronchoalveolární laváž (BAL), jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu (BALT) a jak interpretovat nálezy v BALT

Jana Skřičková(1), Marcela Tomíšková(1), Vladimír Herout(1), Jana Bouchnerová(1), Jiří Mayer(2), Zdeněk Ráčil(2)

1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
2 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Stále častěji je v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných a i u nozokomiálních pneumonií indikováno bronchoskopické vyšetření s následným vyšetřením odebraného materiálu. V průběhu bronchoskopie mohou být za účelem diagnostiky infekčního postižení plic provedeny transbronchiální punkce, transbronchiální plicní biopsie, kartáčové odběry, aspirace z trachey a bronchů, bronchiální výplachy a bronchoalveolární laváž (BAL) s následným vyšetřením bronchoalveolární tekutiny (BALT). Bronchoalveolární laváž (BAL) byla nejprve používána...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu