This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 09/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News si můžete přečíst řadu zajímavých kazuistik (případ dokumentující současnou terapii závažných mykotických infekcí, případ léčby kolitidy vyvolané C. difficile přípravkem Tygacil, případ použití tigecyklinu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou a případ použití tigecyklinu u hematoonkologických pacientů). MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., zpracovala přehled výskytu antimikrobní rezistence u invazivních izolátů v České republice (výsledky projektu EARS-Net za rok 2011) a MUDr. Jan Ulrych shrnul to nejdůležitější, co se probíralo na kongresu (26th European Congress on Surgical Infection), který proběhl v květnu 2013 v Praze.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: MUDr. Břetislav Lipový, PhDr. Hana Kaiserová
Redakce: Judita Vogelová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu