This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Výskyt antimikrobní rezistence u invazivních izolátů v České republice 2011, výsledky projektu EARS-Net

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Vznik a šíření antimikrobní rezistence spojené s užíváním antibiotik je globální problém, který představuje velké riziko pro lidskou populaci. Důsledkem snížené účinnosti antibiotik je narůstající počet obtížně terapeuticky zvládnutelných infekcí, úmrtnost spojená s výskytem infekcí vyvolaných rezistentními mikroby a s tím související rostoucí ekonomická zátěž společnosti. Aby byla zachována účinnost antibiotik a možnost efektivní léčby bakteriálních infekcí, je třeba aktivního...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu