This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Výskyt antimikrobní rezistence u invazivních izolátů v České republice 2011, výsledky projektu EARS-Net

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Vznik a šíření antimikrobní rezistence spojené s užíváním antibiotik je globální problém, který představuje velké riziko pro lidskou populaci. Důsledkem snížené účinnosti antibiotik je narůstající počet obtížně terapeuticky zvládnutelných infekcí, úmrtnost spojená s výskytem infekcí vyvolaných rezistentními mikroby a s tím související rostoucí ekonomická zátěž společnosti. Aby byla zachována účinnost antibiotik a možnost efektivní léčby bakteriálních infekcí, je třeba aktivního...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu