This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Výskyt antimikrobní rezistence u invazivních izolátů v České republice 2011, výsledky projektu EARS-Net

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Vznik a šíření antimikrobní rezistence spojené s užíváním antibiotik je globální problém, který představuje velké riziko pro lidskou populaci. Důsledkem snížené účinnosti antibiotik je narůstající počet obtížně terapeuticky zvládnutelných infekcí, úmrtnost spojená s výskytem infekcí vyvolaných rezistentními mikroby a s tím související rostoucí ekonomická zátěž společnosti. Aby byla zachována účinnost antibiotik a možnost efektivní léčby bakteriálních infekcí, je třeba aktivního...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu