This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Výskyt antimikrobní rezistence u invazivních izolátů v České republice 2011, výsledky projektu EARS-Net

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Vznik a šíření antimikrobní rezistence spojené s užíváním antibiotik je globální problém, který představuje velké riziko pro lidskou populaci. Důsledkem snížené účinnosti antibiotik je narůstající počet obtížně terapeuticky zvládnutelných infekcí, úmrtnost spojená s výskytem infekcí vyvolaných rezistentními mikroby a s tím související rostoucí ekonomická zátěž společnosti. Aby byla zachována účinnost antibiotik a možnost efektivní léčby bakteriálních infekcí, je třeba aktivního...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu