This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vážení a milí přátelé,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

je sice již po dovolených, kdy si jistě mnozí z nás rádi odpočinuli s dobrou knihou či časopisem, ale nové číslo Antiinfectives News se může hodit kdykoliv, nejenom o dovolené.   Významnou událostí v oblasti ranných infekcí byl květnový 26. evropský kongres chirurgických infekcí, který byl spoluorganizován českou Společností chirurgických infekcí – SIS CZ. Velká pozornost byla věnována především problematice...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu