This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vážení a milí přátelé,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

je sice již po dovolených, kdy si jistě mnozí z nás rádi odpočinuli s dobrou knihou či časopisem, ale nové číslo Antiinfectives News se může hodit kdykoliv, nejenom o dovolené.   Významnou událostí v oblasti ranných infekcí byl květnový 26. evropský kongres chirurgických infekcí, který byl spoluorganizován českou Společností chirurgických infekcí – SIS CZ. Velká pozornost byla věnována především problematice...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu