This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití tigecyklinu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou

Břetislav Lipový, Petra Brablecová

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Abstrakt Toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) poprvé popsal v roce 1956 skotský dermatolog Alan Lyell. Po něm je také tento syndrom pojmenován. Jedná se o potenciálně život ohrožující polékovou toxoalergickou reakci, která způsobuje rozsáhlou kožní a slizniční exfoliaci v oblasti dermo-epidermální junkce. Antibiotika a jejich používání představují jednu z nejobtížnějších kapitol v terapii pacientů s TEN. Vzhledem k tomu, že „díky“ imunosupresi dochází velmi rychle k...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu