This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití tigecyklinu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou

Břetislav Lipový, Petra Brablecová

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Abstrakt Toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) poprvé popsal v roce 1956 skotský dermatolog Alan Lyell. Po něm je také tento syndrom pojmenován. Jedná se o potenciálně život ohrožující polékovou toxoalergickou reakci, která způsobuje rozsáhlou kožní a slizniční exfoliaci v oblasti dermo-epidermální junkce. Antibiotika a jejich používání představují jednu z nejobtížnějších kapitol v terapii pacientů s TEN. Vzhledem k tomu, že „díky“ imunosupresi dochází velmi rychle k...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu