This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití tigecyklinu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou

Břetislav Lipový, Petra Brablecová

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Abstrakt Toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) poprvé popsal v roce 1956 skotský dermatolog Alan Lyell. Po něm je také tento syndrom pojmenován. Jedná se o potenciálně život ohrožující polékovou toxoalergickou reakci, která způsobuje rozsáhlou kožní a slizniční exfoliaci v oblasti dermo-epidermální junkce. Antibiotika a jejich používání představují jednu z nejobtížnějších kapitol v terapii pacientů s TEN. Vzhledem k tomu, že „díky“ imunosupresi dochází velmi rychle k...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu