This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití tigecyklinu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou

Břetislav Lipový, Petra Brablecová

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Abstrakt Toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) poprvé popsal v roce 1956 skotský dermatolog Alan Lyell. Po něm je také tento syndrom pojmenován. Jedná se o potenciálně život ohrožující polékovou toxoalergickou reakci, která způsobuje rozsáhlou kožní a slizniční exfoliaci v oblasti dermo-epidermální junkce. Antibiotika a jejich používání představují jednu z nejobtížnějších kapitol v terapii pacientů s TEN. Vzhledem k tomu, že „díky“ imunosupresi dochází velmi rychle k...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu