This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití Tygacilu u hematoonkologických nemocných

Milan Navrátil

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod V současné době jsou hematoonkologičtí pacienti léčeni intenzivními režimy chemoterapie, které mohou díky vedlejším účinkům (neutropenie, mukozitida) způsobovat i následné závažné infekční komplikace. Jako jedna z nejvíce rizikových se jeví skupina pacientů, podstupujících alogenní transplantaci krvetvorby po myeloablativních režimech s následnou dlouhodobou aplikací imunosupresiv. Pokud se u takových pacientů v potransplatačním období rozvinou ještě komplikace vynucující si zesílení imunosuprese (reakce štěpu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu