This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití Tygacilu u hematoonkologických nemocných

Milan Navrátil

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod V současné době jsou hematoonkologičtí pacienti léčeni intenzivními režimy chemoterapie, které mohou díky vedlejším účinkům (neutropenie, mukozitida) způsobovat i následné závažné infekční komplikace. Jako jedna z nejvíce rizikových se jeví skupina pacientů, podstupujících alogenní transplantaci krvetvorby po myeloablativních režimech s následnou dlouhodobou aplikací imunosupresiv. Pokud se u takových pacientů v potransplatačním období rozvinou ještě komplikace vynucující si zesílení imunosuprese (reakce štěpu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu