This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití Tygacilu u hematoonkologických nemocných

Milan Navrátil

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod V současné době jsou hematoonkologičtí pacienti léčeni intenzivními režimy chemoterapie, které mohou díky vedlejším účinkům (neutropenie, mukozitida) způsobovat i následné závažné infekční komplikace. Jako jedna z nejvíce rizikových se jeví skupina pacientů, podstupujících alogenní transplantaci krvetvorby po myeloablativních režimech s následnou dlouhodobou aplikací imunosupresiv. Pokud se u takových pacientů v potransplatačním období rozvinou ještě komplikace vynucující si zesílení imunosuprese (reakce štěpu...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu