This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

26th European Congress on Surgical Infection

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

Ke konci letošního jara proběhl v Praze kongres s názvem „26th European Congress on Surgical Infection“. Ve dnech 9.-11. května se v hotelu Marriott sešli zahraniční a tuzemští lékaři, kteří se zabývají problematikou infekce v chirurgických oborech, aby zde přednesli nové poznatky, vzájemně se podělili o svoje vlastní zkušenosti a v neposlední řadě získali nové osobní i pracovní kontakty. Vysokou prestiž tohoto kongresu potvrzovala i velká účast...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu