This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

26th European Congress on Surgical Infection

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

Ke konci letošního jara proběhl v Praze kongres s názvem „26th European Congress on Surgical Infection“. Ve dnech 9.-11. května se v hotelu Marriott sešli zahraniční a tuzemští lékaři, kteří se zabývají problematikou infekce v chirurgických oborech, aby zde přednesli nové poznatky, vzájemně se podělili o svoje vlastní zkušenosti a v neposlední řadě získali nové osobní i pracovní kontakty. Vysokou prestiž tohoto kongresu potvrzovala i velká účast...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu