This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

26th European Congress on Surgical Infection

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

Ke konci letošního jara proběhl v Praze kongres s názvem „26th European Congress on Surgical Infection“. Ve dnech 9.-11. května se v hotelu Marriott sešli zahraniční a tuzemští lékaři, kteří se zabývají problematikou infekce v chirurgických oborech, aby zde přednesli nové poznatky, vzájemně se podělili o svoje vlastní zkušenosti a v neposlední řadě získali nové osobní i pracovní kontakty. Vysokou prestiž tohoto kongresu potvrzovala i velká účast...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu