This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

26th European Congress on Surgical Infection

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

Ke konci letošního jara proběhl v Praze kongres s názvem „26th European Congress on Surgical Infection“. Ve dnech 9.-11. května se v hotelu Marriott sešli zahraniční a tuzemští lékaři, kteří se zabývají problematikou infekce v chirurgických oborech, aby zde přednesli nové poznatky, vzájemně se podělili o svoje vlastní zkušenosti a v neposlední řadě získali nové osobní i pracovní kontakty. Vysokou prestiž tohoto kongresu potvrzovala i velká účast...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu