This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

26th European Congress on Surgical Infection

Jan Ulrych

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN Praha

Ke konci letošního jara proběhl v Praze kongres s názvem „26th European Congress on Surgical Infection“. Ve dnech 9.-11. května se v hotelu Marriott sešli zahraniční a tuzemští lékaři, kteří se zabývají problematikou infekce v chirurgických oborech, aby zde přednesli nové poznatky, vzájemně se podělili o svoje vlastní zkušenosti a v neposlední řadě získali nové osobní i pracovní kontakty. Vysokou prestiž tohoto kongresu potvrzovala i velká účast...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu