This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vfend – současná terapie závažných mykotických infekcí

Martina Vrublová

ARO NsP Karviná Ráj

Úvod Systémové mykózy představují závažný medicínský problém, významně zvyšující morbiditu a mortalitu nemocných. Původci těchto onemocnění jsou mikroskopické houby, mezi něž patří především kvasinky a plísně. V naprosté většině případů se jedná o infekce oportunní, vznikající u pacientů s kompromitací imunitního systému. K rizikovým faktorům patří pobyt na JIP delší než 3 dny, přítomnost centrálních žilních katetrů, dlouhodobá parenterální výživa, dlouhodobá širokospektrá antibiotická...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu