This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vfend – současná terapie závažných mykotických infekcí

Martina Vrublová

ARO NsP Karviná Ráj

Úvod Systémové mykózy představují závažný medicínský problém, významně zvyšující morbiditu a mortalitu nemocných. Původci těchto onemocnění jsou mikroskopické houby, mezi něž patří především kvasinky a plísně. V naprosté většině případů se jedná o infekce oportunní, vznikající u pacientů s kompromitací imunitního systému. K rizikovým faktorům patří pobyt na JIP delší než 3 dny, přítomnost centrálních žilních katetrů, dlouhodobá parenterální výživa, dlouhodobá širokospektrá antibiotická...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu