This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vfend – současná terapie závažných mykotických infekcí

Martina Vrublová

ARO NsP Karviná Ráj

Úvod Systémové mykózy představují závažný medicínský problém, významně zvyšující morbiditu a mortalitu nemocných. Původci těchto onemocnění jsou mikroskopické houby, mezi něž patří především kvasinky a plísně. V naprosté většině případů se jedná o infekce oportunní, vznikající u pacientů s kompromitací imunitního systému. K rizikovým faktorům patří pobyt na JIP delší než 3 dny, přítomnost centrálních žilních katetrů, dlouhodobá parenterální výživa, dlouhodobá širokospektrá antibiotická...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu