This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Vfend – současná terapie závažných mykotických infekcí

Martina Vrublová

ARO NsP Karviná Ráj

Úvod Systémové mykózy představují závažný medicínský problém, významně zvyšující morbiditu a mortalitu nemocných. Původci těchto onemocnění jsou mikroskopické houby, mezi něž patří především kvasinky a plísně. V naprosté většině případů se jedná o infekce oportunní, vznikající u pacientů s kompromitací imunitního systému. K rizikovým faktorům patří pobyt na JIP delší než 3 dny, přítomnost centrálních žilních katetrů, dlouhodobá parenterální výživa, dlouhodobá širokospektrá antibiotická...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu