This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 09/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Antiinfectives News najdete odpověď na otázku, jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie, kterou v přehledovém článku poskytl prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, přidal komentář ke studii zkoumající kombinovanou antimykotickou terapii v léčbě invazivní aspergilózy. Nad tím, jak vážný problém je superinfekce u chirurgických pacientů, se zamyslel MUDr. David Charvát. MUDr. Helena Žemličková zpracovala přehled výskytu karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v České republice. Případ adultní polycystické choroby ledvin v kazuistice popsala MUDr. Renata Tejkalová a číslo uzavírají výsledky studie o citlivosti enterobakterií k tigecyklinu u pacientů s akutní a chronickou ranou, které představili MUDr. Břetislav Lipový a MUDr. Markéta Hanslianová.
Tiráž

Tiráž | Antiinfectives News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Václava Adámková | Členové redakční rady: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., MUDr. David Charvát,
PhDr. Hana Kaiserová | Redakce: Bc. Kateřina Homrová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 3x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-4212 | Registrováno pod evidenčním číslem MKČR: MKČRE 19581Partneři projektu