This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Adultní polycystická choroba ledvin

Renata Tejkalová

Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Článek popisuje případ mladého muže s dg. adultní polycystické choroby ledvin. Pacient byl často hospitalizován a v průběhu let byl infikován polyrezistentním kmenem Enterobacteriaceae ESBL+. Přes veškerou antibiotickou terapii bylo nutno nakonec přistoupit k nefrektomii, což bude mít pravděpodobně za následek, že pacient bude odkázán na trvalou hemodialýzu. Možnosti adekvátní dlouhodobé antibiotické terapie jsou bohužel v takovýchto případech velmi omezené. Navíc,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu