This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Adultní polycystická choroba ledvin

Renata Tejkalová

Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Článek popisuje případ mladého muže s dg. adultní polycystické choroby ledvin. Pacient byl často hospitalizován a v průběhu let byl infikován polyrezistentním kmenem Enterobacteriaceae ESBL+. Přes veškerou antibiotickou terapii bylo nutno nakonec přistoupit k nefrektomii, což bude mít pravděpodobně za následek, že pacient bude odkázán na trvalou hemodialýzu. Možnosti adekvátní dlouhodobé antibiotické terapie jsou bohužel v takovýchto případech velmi omezené. Navíc,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu