This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Adultní polycystická choroba ledvin

Renata Tejkalová

Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Článek popisuje případ mladého muže s dg. adultní polycystické choroby ledvin. Pacient byl často hospitalizován a v průběhu let byl infikován polyrezistentním kmenem Enterobacteriaceae ESBL+. Přes veškerou antibiotickou terapii bylo nutno nakonec přistoupit k nefrektomii, což bude mít pravděpodobně za následek, že pacient bude odkázán na trvalou hemodialýzu. Možnosti adekvátní dlouhodobé antibiotické terapie jsou bohužel v takovýchto případech velmi omezené. Navíc,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu