This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Adultní polycystická choroba ledvin

Renata Tejkalová

Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Článek popisuje případ mladého muže s dg. adultní polycystické choroby ledvin. Pacient byl často hospitalizován a v průběhu let byl infikován polyrezistentním kmenem Enterobacteriaceae ESBL+. Přes veškerou antibiotickou terapii bylo nutno nakonec přistoupit k nefrektomii, což bude mít pravděpodobně za následek, že pacient bude odkázán na trvalou hemodialýzu. Možnosti adekvátní dlouhodobé antibiotické terapie jsou bohužel v takovýchto případech velmi omezené. Navíc,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu