This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Adultní polycystická choroba ledvin

Renata Tejkalová

Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Úvod Článek popisuje případ mladého muže s dg. adultní polycystické choroby ledvin. Pacient byl často hospitalizován a v průběhu let byl infikován polyrezistentním kmenem Enterobacteriaceae ESBL+. Přes veškerou antibiotickou terapii bylo nutno nakonec přistoupit k nefrektomii, což bude mít pravděpodobně za následek, že pacient bude odkázán na trvalou hemodialýzu. Možnosti adekvátní dlouhodobé antibiotické terapie jsou bohužel v takovýchto případech velmi omezené. Navíc,...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu