This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Výskyt karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v ČR

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Nárůst rezistence ke karbapenemovým antibiotikům u gramnegativních tyčinek, zaznamenaný zejména v posledních letech, se stal velice závažným fenoménem zasahujícím do oblasti veřejného zdraví. Karbapenemy obvykle představují jedinou terapeutickou volbu pro léčbu infekcí vyvolaných enterobakteriemi produkujícími širokospektrou betalaktamázu (ESBL), a rezistence k těmto rezervním lékům je tedy velmi limitujícím faktorem pro výběr účinné terapie. Rezistence ke karbapenemům je u Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu