This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Výskyt karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v ČR

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Nárůst rezistence ke karbapenemovým antibiotikům u gramnegativních tyčinek, zaznamenaný zejména v posledních letech, se stal velice závažným fenoménem zasahujícím do oblasti veřejného zdraví. Karbapenemy obvykle představují jedinou terapeutickou volbu pro léčbu infekcí vyvolaných enterobakteriemi produkujícími širokospektrou betalaktamázu (ESBL), a rezistence k těmto rezervním lékům je tedy velmi limitujícím faktorem pro výběr účinné terapie. Rezistence ke karbapenemům je u Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu