This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Výskyt karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v ČR

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Nárůst rezistence ke karbapenemovým antibiotikům u gramnegativních tyčinek, zaznamenaný zejména v posledních letech, se stal velice závažným fenoménem zasahujícím do oblasti veřejného zdraví. Karbapenemy obvykle představují jedinou terapeutickou volbu pro léčbu infekcí vyvolaných enterobakteriemi produkujícími širokospektrou betalaktamázu (ESBL), a rezistence k těmto rezervním lékům je tedy velmi limitujícím faktorem pro výběr účinné terapie. Rezistence ke karbapenemům je u Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu