This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Výskyt karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v ČR

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Nárůst rezistence ke karbapenemovým antibiotikům u gramnegativních tyčinek, zaznamenaný zejména v posledních letech, se stal velice závažným fenoménem zasahujícím do oblasti veřejného zdraví. Karbapenemy obvykle představují jedinou terapeutickou volbu pro léčbu infekcí vyvolaných enterobakteriemi produkujícími širokospektrou betalaktamázu (ESBL), a rezistence k těmto rezervním lékům je tedy velmi limitujícím faktorem pro výběr účinné terapie. Rezistence ke karbapenemům je u Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu