This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Výskyt karbapenemové rezistence u K. pneumoniae a P. aeruginosa v ČR

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Úvod Nárůst rezistence ke karbapenemovým antibiotikům u gramnegativních tyčinek, zaznamenaný zejména v posledních letech, se stal velice závažným fenoménem zasahujícím do oblasti veřejného zdraví. Karbapenemy obvykle představují jedinou terapeutickou volbu pro léčbu infekcí vyvolaných enterobakteriemi produkujícími širokospektrou betalaktamázu (ESBL), a rezistence k těmto rezervním lékům je tedy velmi limitujícím faktorem pro výběr účinné terapie. Rezistence ke karbapenemům je u Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu