This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Kombinovaná antimykotická terapie v léčbě invazivní aspergilózy: výsledky studie porovnávající kombinaci vorikonazolu s anidulafunginem oproti monoterapii vorikonazolem

Petr Cetkovský

Ústav hematologie a krevní transfuze

Úvod V první linii terapie invazivní aspergilózy (IA) se v klinické praxi občas používá kombinace antimykotik; protože je stále nedostatek studií, které by jasný profit kombinace oproti monoterapii prokázaly, tak kombinovaná léčba není v mnoha guidelines jako iniciální krok pro IA doporučována. Protože kombinovaná terapie u jiných chorob funguje a protože preklinické výsledky rovněž naznačují...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu