This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Kombinovaná antimykotická terapie v léčbě invazivní aspergilózy: výsledky studie porovnávající kombinaci vorikonazolu s anidulafunginem oproti monoterapii vorikonazolem

Petr Cetkovský

Ústav hematologie a krevní transfuze

Úvod V první linii terapie invazivní aspergilózy (IA) se v klinické praxi občas používá kombinace antimykotik; protože je stále nedostatek studií, které by jasný profit kombinace oproti monoterapii prokázaly, tak kombinovaná léčba není v mnoha guidelines jako iniciální krok pro IA doporučována. Protože kombinovaná terapie u jiných chorob funguje a protože preklinické výsledky rovněž naznačují...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu