This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Kombinovaná antimykotická terapie v léčbě invazivní aspergilózy: výsledky studie porovnávající kombinaci vorikonazolu s anidulafunginem oproti monoterapii vorikonazolem

Petr Cetkovský

Ústav hematologie a krevní transfuze

Úvod V první linii terapie invazivní aspergilózy (IA) se v klinické praxi občas používá kombinace antimykotik; protože je stále nedostatek studií, které by jasný profit kombinace oproti monoterapii prokázaly, tak kombinovaná léčba není v mnoha guidelines jako iniciální krok pro IA doporučována. Protože kombinovaná terapie u jiných chorob funguje a protože preklinické výsledky rovněž naznačují...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu