This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Citlivost enterobakterií k tigecyklinu u pacientů s akutní a chronickou ranou

Břetislav Lipový1,2 Markéta Hanslianová3

1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2 Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
3 Oddělení lékařské mikrobiologie FN Brno

Souhrn Každá rána je definovaná jako porušení kontinuity kožního krytu. Rány se mohou dělit podle řady kritérií, nejčastěji poté dle časového průběhu – rána akutní a chronická. Pacienti s akutní i chronickou ranou jsou ohrožení infekcí nejen v oblasti kožních defektů. Enterobakterie představují relativně častou skupinu bakterií, které jsou izolovány z ran, zejména chronických. Tigecyklin...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu