This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Citlivost enterobakterií k tigecyklinu u pacientů s akutní a chronickou ranou

Břetislav Lipový1,2 Markéta Hanslianová3

1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2 Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
3 Oddělení lékařské mikrobiologie FN Brno

Souhrn Každá rána je definovaná jako porušení kontinuity kožního krytu. Rány se mohou dělit podle řady kritérií, nejčastěji poté dle časového průběhu – rána akutní a chronická. Pacienti s akutní i chronickou ranou jsou ohrožení infekcí nejen v oblasti kožních defektů. Enterobakterie představují relativně častou skupinu bakterií, které jsou izolovány z ran, zejména chronických. Tigecyklin...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu