This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Citlivost enterobakterií k tigecyklinu u pacientů s akutní a chronickou ranou

Břetislav Lipový1,2 Markéta Hanslianová3

1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2 Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
3 Oddělení lékařské mikrobiologie FN Brno

Souhrn Každá rána je definovaná jako porušení kontinuity kožního krytu. Rány se mohou dělit podle řady kritérií, nejčastěji poté dle časového průběhu – rána akutní a chronická. Pacienti s akutní i chronickou ranou jsou ohrožení infekcí nejen v oblasti kožních defektů. Enterobakterie představují relativně častou skupinu bakterií, které jsou izolovány z ran, zejména chronických. Tigecyklin...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu