This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie?

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Úvod Tigecyklin je glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinů. Stejně jako jiné tetracykliny inhibuje proteosyntézu v bakteriích zábranou vstupu molekul aminoacyl-tRNA na 30S podjednotku ribozomů. Do spektra jeho účinnosti patří grampozitivní aerobně rostoucí bakterie (stafylokoky, streptokoky, E. faecalis), gramnegativní bakterie (neisserie, hemofily, E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. a další) i anaerobi (zejména aktinomycety, klostridia,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu