This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie?

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Úvod Tigecyklin je glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinů. Stejně jako jiné tetracykliny inhibuje proteosyntézu v bakteriích zábranou vstupu molekul aminoacyl-tRNA na 30S podjednotku ribozomů. Do spektra jeho účinnosti patří grampozitivní aerobně rostoucí bakterie (stafylokoky, streptokoky, E. faecalis), gramnegativní bakterie (neisserie, hemofily, E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. a další) i anaerobi (zejména aktinomycety, klostridia,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu