This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie?

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Úvod Tigecyklin je glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinů. Stejně jako jiné tetracykliny inhibuje proteosyntézu v bakteriích zábranou vstupu molekul aminoacyl-tRNA na 30S podjednotku ribozomů. Do spektra jeho účinnosti patří grampozitivní aerobně rostoucí bakterie (stafylokoky, streptokoky, E. faecalis), gramnegativní bakterie (neisserie, hemofily, E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. a další) i anaerobi (zejména aktinomycety, klostridia,...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu