This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie?

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Úvod Tigecyklin je glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinů. Stejně jako jiné tetracykliny inhibuje proteosyntézu v bakteriích zábranou vstupu molekul aminoacyl-tRNA na 30S podjednotku ribozomů. Do spektra jeho účinnosti patří grampozitivní aerobně rostoucí bakterie (stafylokoky, streptokoky, E. faecalis), gramnegativní bakterie (neisserie, hemofily, E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. a další) i anaerobi (zejména aktinomycety, klostridia,...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu