This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Jaké je optimální dávkování tigecyklinu v terapii pneumonie?

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Úvod Tigecyklin je glycylcyklinové antibiotikum, patřící do skupiny tetracyklinů. Stejně jako jiné tetracykliny inhibuje proteosyntézu v bakteriích zábranou vstupu molekul aminoacyl-tRNA na 30S podjednotku ribozomů. Do spektra jeho účinnosti patří grampozitivní aerobně rostoucí bakterie (stafylokoky, streptokoky, E. faecalis), gramnegativní bakterie (neisserie, hemofily, E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. a další) i anaerobi (zejména aktinomycety, klostridia,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu