This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Superinfekce – je to vážný problém u chirurgických pacientů?

David Charvát

1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Z mikrobiologického hlediska je termín superinfekce celkem jasně definován. Zpravidla se superinfekcí rozumí průkaz jakékoliv infekce vzniklé na tomtéž místě v těle pacienta jako infekce primární. Nová infekce je ale vyvolána jiným než původním patogenem a vzniká ještě v průběhu nasazené antibiotické léčby, nebo v průběhu prvního týdne po vysazení antibiotik. Někteří autoři ovšem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu