This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Superinfekce – je to vážný problém u chirurgických pacientů?

David Charvát

1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Z mikrobiologického hlediska je termín superinfekce celkem jasně definován. Zpravidla se superinfekcí rozumí průkaz jakékoliv infekce vzniklé na tomtéž místě v těle pacienta jako infekce primární. Nová infekce je ale vyvolána jiným než původním patogenem a vzniká ještě v průběhu nasazené antibiotické léčby, nebo v průběhu prvního týdne po vysazení antibiotik. Někteří autoři ovšem...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu