This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Superinfekce – je to vážný problém u chirurgických pacientů?

David Charvát

1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Z mikrobiologického hlediska je termín superinfekce celkem jasně definován. Zpravidla se superinfekcí rozumí průkaz jakékoliv infekce vzniklé na tomtéž místě v těle pacienta jako infekce primární. Nová infekce je ale vyvolána jiným než původním patogenem a vzniká ještě v průběhu nasazené antibiotické léčby, nebo v průběhu prvního týdne po vysazení antibiotik. Někteří autoři ovšem...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu