This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Superinfekce – je to vážný problém u chirurgických pacientů?

David Charvát

1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Úvod Z mikrobiologického hlediska je termín superinfekce celkem jasně definován. Zpravidla se superinfekcí rozumí průkaz jakékoliv infekce vzniklé na tomtéž místě v těle pacienta jako infekce primární. Nová infekce je ale vyvolána jiným než původním patogenem a vzniká ještě v průběhu nasazené antibiotické léčby, nebo v průběhu prvního týdne po vysazení antibiotik. Někteří autoři ovšem...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu