This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 05/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 1

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News napsala MUDr. Jana Pazderková s MUDr. Pavlem Dlouhým přehledový článek o ceftarolinu, ve kterém shrnula vlastní zkušenosti s tímto preparátem. Dále zde najdete kazuistiku popisující pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou, kterou napsali MUDr. Renata Tejkalová a MUDr. Petr Pavlík. Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení popsali MUDr. Jan Haber, CSc., a MUDr. Naďa Mallátová. MUDr. Václava Adámková napsala přehledový článek o rezistenci bakterií k antibiotikům a Helena Žemličková připravila přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů. Číslo uzavírá historické okénko o dějinách společnosti Pfizer od prof. MUDr. Jiřího Beneše, CSc., a zpráva z 27. ECCMID, který se konal v rakouské Vídni, od MUDr. Ivy Vágnerové, Ph.D.

Partneři projektu