This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, Česká republika 2015 (EARS-Net)

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, SZÚ Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net) sleduje dlouhodobé trendy vývoje rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních i nozokomiálních infekcí. Článek poskytuje informace o situaci v České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) z 30 EU/EEA států. Zatímco výskyt rezistence...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu