This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, Česká republika 2015 (EARS-Net)

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, SZÚ Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net) sleduje dlouhodobé trendy vývoje rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních i nozokomiálních infekcí. Článek poskytuje informace o situaci v České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) z 30 EU/EEA států. Zatímco výskyt rezistence...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu