This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, Česká republika 2015 (EARS-Net)

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, SZÚ Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net) sleduje dlouhodobé trendy vývoje rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních i nozokomiálních infekcí. Článek poskytuje informace o situaci v České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) z 30 EU/EEA států. Zatímco výskyt rezistence...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu