This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, Česká republika 2015 (EARS-Net)

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, SZÚ Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net) sleduje dlouhodobé trendy vývoje rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních i nozokomiálních infekcí. Článek poskytuje informace o situaci v České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) z 30 EU/EEA států. Zatímco výskyt rezistence...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu