This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, Česká republika 2015 (EARS-Net)

Helena Žemličková

vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, SZÚ Praha, přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Evropská surveillance antibiotické rezistence izolátů z invazivních infekcí (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; EARS-Net) sleduje dlouhodobé trendy vývoje rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních i nozokomiálních infekcí. Článek poskytuje informace o situaci v České republice na základě dat referovaných do databáze Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) z 30 EU/EEA států. Zatímco výskyt rezistence...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu