This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

11. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

V současné době jsou popsány diagnostické i léčebné postupy u invazivní kandidózy (IC, invazivní kandidové onemocnění) i kandidemie (hematogenní kandidová infekce) u nemocných s malignitami, po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk a nemocných ležících na intenzívních lůžkách. Kandidózy na „běžných“ interních odděleních jsou často opomíjeny, i když u septických nemocných jsou kandidemie na těchto odděleních nakonec...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu