This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

11. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

V současné době jsou popsány diagnostické i léčebné postupy u invazivní kandidózy (IC, invazivní kandidové onemocnění) i kandidemie (hematogenní kandidová infekce) u nemocných s malignitami, po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk a nemocných ležících na intenzívních lůžkách. Kandidózy na „běžných“ interních odděleních jsou často opomíjeny, i když u septických nemocných jsou kandidemie na těchto odděleních nakonec...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu