This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

11. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

V současné době jsou popsány diagnostické i léčebné postupy u invazivní kandidózy (IC, invazivní kandidové onemocnění) i kandidemie (hematogenní kandidová infekce) u nemocných s malignitami, po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk a nemocných ležících na intenzívních lůžkách. Kandidózy na „běžných“ interních odděleních jsou často opomíjeny, i když u septických nemocných jsou kandidemie na těchto odděleních nakonec...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu