This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

11. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

V současné době jsou popsány diagnostické i léčebné postupy u invazivní kandidózy (IC, invazivní kandidové onemocnění) i kandidemie (hematogenní kandidová infekce) u nemocných s malignitami, po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk a nemocných ležících na intenzívních lůžkách. Kandidózy na „běžných“ interních odděleních jsou často opomíjeny, i když u septických nemocných jsou kandidemie na těchto odděleních nakonec...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu