This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Algoritmus diagnostiky a léčby invazivní kandidózy na interním oddělení

Jan Haber1, Naďa Mallátová2

11. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha
2Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

V současné době jsou popsány diagnostické i léčebné postupy u invazivní kandidózy (IC, invazivní kandidové onemocnění) i kandidemie (hematogenní kandidová infekce) u nemocných s malignitami, po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk a nemocných ležících na intenzívních lůžkách. Kandidózy na „běžných“ interních odděleních jsou často opomíjeny, i když u septických nemocných jsou kandidemie na těchto odděleních nakonec...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu