This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Rezistence bakterií k antibiotikům

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Antibiotika jsou považována za jeden z obrovských průlomů v historii medicíny, avšak narůstající rezistence bakterií v posledních několika dekádách se stala alarmujícím problémem, a bude-li tento trend pokračovat, přiblížíme se záhy ke konci éry antibiotik. Ačkoliv je rezistence k antibiotikům tradičně vztahována ke klinickému prostředí a humánnímu používání antibiotik, narůstají obavy, že globální šíření rezistence...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu