This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Rezistence bakterií k antibiotikům

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Antibiotika jsou považována za jeden z obrovských průlomů v historii medicíny, avšak narůstající rezistence bakterií v posledních několika dekádách se stala alarmujícím problémem, a bude-li tento trend pokračovat, přiblížíme se záhy ke konci éry antibiotik. Ačkoliv je rezistence k antibiotikům tradičně vztahována ke klinickému prostředí a humánnímu používání antibiotik, narůstají obavy, že globální šíření rezistence...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu