This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Rezistence bakterií k antibiotikům

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Antibiotika jsou považována za jeden z obrovských průlomů v historii medicíny, avšak narůstající rezistence bakterií v posledních několika dekádách se stala alarmujícím problémem, a bude-li tento trend pokračovat, přiblížíme se záhy ke konci éry antibiotik. Ačkoliv je rezistence k antibiotikům tradičně vztahována ke klinickému prostředí a humánnímu používání antibiotik, narůstají obavy, že globální šíření rezistence...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu