This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Rezistence bakterií k antibiotikům

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Antibiotika jsou považována za jeden z obrovských průlomů v historii medicíny, avšak narůstající rezistence bakterií v posledních několika dekádách se stala alarmujícím problémem, a bude-li tento trend pokračovat, přiblížíme se záhy ke konci éry antibiotik. Ačkoliv je rezistence k antibiotikům tradičně vztahována ke klinickému prostředí a humánnímu používání antibiotik, narůstají obavy, že globální šíření rezistence...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu