This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Rezistence bakterií k antibiotikům

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Antibiotika jsou považována za jeden z obrovských průlomů v historii medicíny, avšak narůstající rezistence bakterií v posledních několika dekádách se stala alarmujícím problémem, a bude-li tento trend pokračovat, přiblížíme se záhy ke konci éry antibiotik. Ačkoliv je rezistence k antibiotikům tradičně vztahována ke klinickému prostředí a humánnímu používání antibiotik, narůstají obavy, že globální šíření rezistence...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu