This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Historie společnosti Pfizer

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Společnost Pfizer je nadnárodní farmaceutická korporace, která patří k největším světovým výrobcům léků a léčivých přípravků. Článek popisuje její vývoj, od nevýznamné rodinné firmy až po dnešní stav. Klíčový význam pro nynější postavení firmy měl její podíl na výrobě penicilinu ve 40. letech minulého století; od té doby patří antibiotika k hlavním prodejním artiklům....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.




Partneři projektu