This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Historie společnosti Pfizer

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Společnost Pfizer je nadnárodní farmaceutická korporace, která patří k největším světovým výrobcům léků a léčivých přípravků. Článek popisuje její vývoj, od nevýznamné rodinné firmy až po dnešní stav. Klíčový význam pro nynější postavení firmy měl její podíl na výrobě penicilinu ve 40. letech minulého století; od té doby patří antibiotika k hlavním prodejním artiklům....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu