This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Historie společnosti Pfizer

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Společnost Pfizer je nadnárodní farmaceutická korporace, která patří k největším světovým výrobcům léků a léčivých přípravků. Článek popisuje její vývoj, od nevýznamné rodinné firmy až po dnešní stav. Klíčový význam pro nynější postavení firmy měl její podíl na výrobě penicilinu ve 40. letech minulého století; od té doby patří antibiotika k hlavním prodejním artiklům....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu