This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Historie společnosti Pfizer

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Společnost Pfizer je nadnárodní farmaceutická korporace, která patří k největším světovým výrobcům léků a léčivých přípravků. Článek popisuje její vývoj, od nevýznamné rodinné firmy až po dnešní stav. Klíčový význam pro nynější postavení firmy měl její podíl na výrobě penicilinu ve 40. letech minulého století; od té doby patří antibiotika k hlavním prodejním artiklům....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu