This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Historie společnosti Pfizer

Jiří Beneš

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Společnost Pfizer je nadnárodní farmaceutická korporace, která patří k největším světovým výrobcům léků a léčivých přípravků. Článek popisuje její vývoj, od nevýznamné rodinné firmy až po dnešní stav. Klíčový význam pro nynější postavení firmy měl její podíl na výrobě penicilinu ve 40. letech minulého století; od té doby patří antibiotika k hlavním prodejním artiklům....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu