This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum 5. generace, vlastní zkušenosti

Jana Pazderková, Pavel Dlouhý

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Souhrn Ceftarolin (Zinforo, AstraZeneca) je nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice registrováno v roce 2012. Jedná se o antibiotikum se širokým protibakteriálním spektrem určené k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. V článku se zaměřujeme především na popis jeho vlastností a výčet spektra vnímavých bakteriálních druhů....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu