This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum 5. generace, vlastní zkušenosti

Jana Pazderková, Pavel Dlouhý

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Souhrn Ceftarolin (Zinforo, AstraZeneca) je nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice registrováno v roce 2012. Jedná se o antibiotikum se širokým protibakteriálním spektrem určené k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. V článku se zaměřujeme především na popis jeho vlastností a výčet spektra vnímavých bakteriálních druhů....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu