This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum 5. generace, vlastní zkušenosti

Jana Pazderková, Pavel Dlouhý

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Souhrn Ceftarolin (Zinforo, AstraZeneca) je nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice registrováno v roce 2012. Jedná se o antibiotikum se širokým protibakteriálním spektrem určené k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. V článku se zaměřujeme především na popis jeho vlastností a výčet spektra vnímavých bakteriálních druhů....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu