This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum 5. generace, vlastní zkušenosti

Jana Pazderková, Pavel Dlouhý

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Souhrn Ceftarolin (Zinforo, AstraZeneca) je nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice registrováno v roce 2012. Jedná se o antibiotikum se širokým protibakteriálním spektrem určené k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. V článku se zaměřujeme především na popis jeho vlastností a výčet spektra vnímavých bakteriálních druhů....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu