This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum 5. generace, vlastní zkušenosti

Jana Pazderková, Pavel Dlouhý

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Souhrn Ceftarolin (Zinforo, AstraZeneca) je nové cefalosporinové antibiotikum páté generace, které bylo v České republice registrováno v roce 2012. Jedná se o antibiotikum se širokým protibakteriálním spektrem určené k infuzní léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a komplikovaných komunitních pneumonií. V článku se zaměřujeme především na popis jeho vlastností a výčet spektra vnímavých bakteriálních druhů....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu