This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou

Renata Tejkalová1, 2, Petr Pavlík2

1Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Souhrn Kazuistika popisuje případ polymorbidního kardiochirurgického pacienta, jehož pooperační stav byl komplikován současně probíhající klebsielovou infekcí měkkých tkání v operačním poli a klostridiovou kolitidou. Klíčová slova: transcatheter aortic valve implantation (TAVI), transapikální implantace biologické chlopně, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – širokospektrá beta-laktamáza, Clostridium difficile, Clostridium difficile infection (CDI) – klostridiová kolitida.   Úvod Infekční...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu