This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou

Renata Tejkalová1, 2, Petr Pavlík2

1Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Souhrn Kazuistika popisuje případ polymorbidního kardiochirurgického pacienta, jehož pooperační stav byl komplikován současně probíhající klebsielovou infekcí měkkých tkání v operačním poli a klostridiovou kolitidou. Klíčová slova: transcatheter aortic valve implantation (TAVI), transapikální implantace biologické chlopně, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – širokospektrá beta-laktamáza, Clostridium difficile, Clostridium difficile infection (CDI) – klostridiová kolitida.   Úvod Infekční...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu