This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou

Renata Tejkalová1, 2, Petr Pavlík2

1Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Souhrn Kazuistika popisuje případ polymorbidního kardiochirurgického pacienta, jehož pooperační stav byl komplikován současně probíhající klebsielovou infekcí měkkých tkání v operačním poli a klostridiovou kolitidou. Klíčová slova: transcatheter aortic valve implantation (TAVI), transapikální implantace biologické chlopně, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – širokospektrá beta-laktamáza, Clostridium difficile, Clostridium difficile infection (CDI) – klostridiová kolitida.   Úvod Infekční...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu