This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou

Renata Tejkalová1, 2, Petr Pavlík2

1Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Souhrn Kazuistika popisuje případ polymorbidního kardiochirurgického pacienta, jehož pooperační stav byl komplikován současně probíhající klebsielovou infekcí měkkých tkání v operačním poli a klostridiovou kolitidou. Klíčová slova: transcatheter aortic valve implantation (TAVI), transapikální implantace biologické chlopně, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – širokospektrá beta-laktamáza, Clostridium difficile, Clostridium difficile infection (CDI) – klostridiová kolitida.   Úvod Infekční...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu