This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2017 Czech edition

Pooperační stav komplikovaný infekcí v ráně a klostridiovou kolitidou

Renata Tejkalová1, 2, Petr Pavlík2

1Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně

Souhrn Kazuistika popisuje případ polymorbidního kardiochirurgického pacienta, jehož pooperační stav byl komplikován současně probíhající klebsielovou infekcí měkkých tkání v operačním poli a klostridiovou kolitidou. Klíčová slova: transcatheter aortic valve implantation (TAVI), transapikální implantace biologické chlopně, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – širokospektrá beta-laktamáza, Clostridium difficile, Clostridium difficile infection (CDI) – klostridiová kolitida.   Úvod Infekční...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu