This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Antiinfectives News Czech edition

Datum vydání: 03/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo české edice časopisu Antiinfectives News sepsali MUDr. Jan Haber, CSc., a MUDr. Naďa Mallátová odpovědi na nejčastější otázky týkající se invazivní mykózy. Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., přidala přehled výskytu rezistence u vybraných invazivních patogenů (výsledky projektu EARS-Net, ČR 2013). Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu probrala v přehledovém článku MUDr. Jana Kudláčková. Poslední přehledový článek od Františka Vyhnánka je věnován cefoperazonu/sulbaktamu v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii. Číslo uzavírá trojice zpráv z kongresů (XXII. moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Antibiotický seminář, 17. Colours of Sepsis).
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Václava Adámková ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., MUDr. Jana Kudláčková
Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz, Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-4212 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19581Partneři projektu