This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

17. Colours of Sepsis

Zuzana Markuseková1, Olga Smékalová1,2, Petr Štourač1,2

1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ve dnech 27. až 30. ledna 2015 se v Ostravě odehrál 17. Colours of Sepsis.   Hlavním tématem kongresu byla jako každý rok „těžká sepse“, mohli jsme se též těšit na druhý ročník PG kurzu sester v intenzivní péči a sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči.“ Organizačním koordinátorem akce byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinika dětského lékařství FN v Ostravě.  ...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu