This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

17. Colours of Sepsis

Zuzana Markuseková1, Olga Smékalová1,2, Petr Štourač1,2

1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ve dnech 27. až 30. ledna 2015 se v Ostravě odehrál 17. Colours of Sepsis.   Hlavním tématem kongresu byla jako každý rok „těžká sepse“, mohli jsme se též těšit na druhý ročník PG kurzu sester v intenzivní péči a sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči.“ Organizačním koordinátorem akce byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinika dětského lékařství FN v Ostravě.  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu