This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

17. Colours of Sepsis

Zuzana Markuseková1, Olga Smékalová1,2, Petr Štourač1,2

1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ve dnech 27. až 30. ledna 2015 se v Ostravě odehrál 17. Colours of Sepsis.   Hlavním tématem kongresu byla jako každý rok „těžká sepse“, mohli jsme se též těšit na druhý ročník PG kurzu sester v intenzivní péči a sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči.“ Organizačním koordinátorem akce byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinika dětského lékařství FN v Ostravě.  ...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu