This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

17. Colours of Sepsis

Zuzana Markuseková1, Olga Smékalová1,2, Petr Štourač1,2

1 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ve dnech 27. až 30. ledna 2015 se v Ostravě odehrál 17. Colours of Sepsis.   Hlavním tématem kongresu byla jako každý rok „těžká sepse“, mohli jsme se též těšit na druhý ročník PG kurzu sester v intenzivní péči a sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči.“ Organizačním koordinátorem akce byla Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Klinika dětského lékařství FN v Ostravě.  ...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu