This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu

MUDr. Jana Kudláčková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn V éře narůstající bakteriální rezistence k antibiotikům již nelze odhadnout citlivost daného patogenu. Tento problém se týká i anaerobních bakterií, proto by měla být zjišťována citlivost k antibiotikům u agens způsobujících závažné a život ohrožující infekce a v případech selhání empirické terapie. Doporučeno je testování minimální inhibiční koncentrace (MIC). Jedním z novějších antibiotik účinných i na anaerobní patogeny je tigecyklin, mezi jehož terapeutické indikace patří...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu