This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu

MUDr. Jana Kudláčková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn V éře narůstající bakteriální rezistence k antibiotikům již nelze odhadnout citlivost daného patogenu. Tento problém se týká i anaerobních bakterií, proto by měla být zjišťována citlivost k antibiotikům u agens způsobujících závažné a život ohrožující infekce a v případech selhání empirické terapie. Doporučeno je testování minimální inhibiční koncentrace (MIC). Jedním z novějších antibiotik účinných i na anaerobní patogeny je tigecyklin, mezi jehož terapeutické indikace patří...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu