This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu

MUDr. Jana Kudláčková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn V éře narůstající bakteriální rezistence k antibiotikům již nelze odhadnout citlivost daného patogenu. Tento problém se týká i anaerobních bakterií, proto by měla být zjišťována citlivost k antibiotikům u agens způsobujících závažné a život ohrožující infekce a v případech selhání empirické terapie. Doporučeno je testování minimální inhibiční koncentrace (MIC). Jedním z novějších antibiotik účinných i na anaerobní patogeny je tigecyklin, mezi jehož terapeutické indikace patří...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu