This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu

MUDr. Jana Kudláčková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn V éře narůstající bakteriální rezistence k antibiotikům již nelze odhadnout citlivost daného patogenu. Tento problém se týká i anaerobních bakterií, proto by měla být zjišťována citlivost k antibiotikům u agens způsobujících závažné a život ohrožující infekce a v případech selhání empirické terapie. Doporučeno je testování minimální inhibiční koncentrace (MIC). Jedním z novějších antibiotik účinných i na anaerobní patogeny je tigecyklin, mezi jehož terapeutické indikace patří...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu