This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

stalo je již pravidlem, nebo lépe dobrým zvykem, že na počátku nového roku, či zjara se vám dostává do rukou nové číslo Antiinfectives News. Nejinak je tomu i letos. Ti z vás, kteří se problematikou infekčních chorob zabývají ať již z pohledu klinického, nebo diagnostického, tak asi vnímají, že tato onemocnění stále představují poměrně závažný problém, a to z obou úhlů pohledu....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu