This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2013

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha,
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Souhrn Článek přináší údaje o výskytu antibiotické rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních a nemocničních invazivních infekcí, které jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Česká republika patří k zemím s trvale nepříznivým trendem narůstající rezistence zejména u gramnegativních tyčinek (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae). U grampozitivních patogenů (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae) je výskyt rezistence k lékům volby...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu