This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2013

Helena Žemličková

Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha,
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Souhrn Článek přináší údaje o výskytu antibiotické rezistence u nejvýznamnějších původců komunitních a nemocničních invazivních infekcí, které jsou sledovány v rámci mezinárodní evropské surveillance antibiotické rezistence European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Česká republika patří k zemím s trvale nepříznivým trendem narůstající rezistence zejména u gramnegativních tyčinek (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae). U grampozitivních patogenů (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae) je výskyt rezistence k lékům volby...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu