This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Zpráva z XXII. MSMD (Moravsko-slovenské mikrobiologické dny) Luhačovice, ČR, 2.-4. 10. 2014

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ve dnech 2-4. 10. 2014 se v lázeňském městečku Luhačovice, rozkládajícím se v malebném údolí na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konal XXII. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů.   Na akci, kterou pořádalo Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP Olomouc a Spolkem lékařů ČLS JEP Zlín pod záštitou ředitele KNTB, a. s....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu