This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Zpráva z XXII. MSMD (Moravsko-slovenské mikrobiologické dny) Luhačovice, ČR, 2.-4. 10. 2014

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ve dnech 2-4. 10. 2014 se v lázeňském městečku Luhačovice, rozkládajícím se v malebném údolí na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konal XXII. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů.   Na akci, kterou pořádalo Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP Olomouc a Spolkem lékařů ČLS JEP Zlín pod záštitou ředitele KNTB, a. s....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu