This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2015 Czech edition

Zpráva z XXII. MSMD (Moravsko-slovenské mikrobiologické dny) Luhačovice, ČR, 2.-4. 10. 2014

Nataša Bartoníková

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ve dnech 2-4. 10. 2014 se v lázeňském městečku Luhačovice, rozkládajícím se v malebném údolí na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konal XXII. ročník Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů.   Na akci, kterou pořádalo Oddělení lékařské mikrobiologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP Olomouc a Spolkem lékařů ČLS JEP Zlín pod záštitou ředitele KNTB, a. s....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu